Laszlo Najmanyi

HomePage

Balkan Nights

Najmányi László: Balkan Nights - Történetek a legutóbbi európai háborúból

Könyvismertető

A 20. század végéhez közeledve senki sem gondolta, hogy ismét háború törhet ki Európában. 1991-ben azonban háborúk sorozata kezdődött az egykori Jugoszlávia területén. A több mint négy évig tartó háborúk a legsúlyosabb konfliktusok voltak a II. világháború óta. Többszázezer halott és sebesült áldozatot, etnikai tisztogatásokat, szétlőtt városokat és falvakat, hontalanná vált emberek százezreit eredményezték a hatalmukhoz minden áron ragaszkodó egykori kommunista politikusok manipulációi. Példátlan brutalitásokról számolt be a nemzetközi média, de a "szabad világ" politikusai évekig gyakorlatilag tétlenül nézték az esztelen vérontást, noha minden eszköz és felhatalmazás rendelkezésükre állt, hogy rövid idő alatt megállíthassák a szörnyűségeket. Szemtanúk és részvevők beszámolói alapján írtam ezeket a rövidebb-hosszabb, általában horrorisztikus, de minden esetben abszurd történeteket. Célom nem az egyik vagy másik, egymástól a kívülálló számára nehezen megkülönböztethető etnikum elítélése, megbélyegzése volt, hanem az emberi természet legsötétebb mélységeit próbáltam megmutatni.
A történetek egy részét a 2000-es évek elején publikáltam az azóta megszűnt Bahia portálon, de többségük mindmáig kiadatlan.